Zoek
Filters

Privacy

Privacyverklaring van Bloomgift

Inleiding

Bloomgift wil mensen elkaar laten verrassen met leuke bloemen en planten. Om jezelf of een ander tot aan de voordeur te kunnen verrassen hebben wij persoonlijke gegevens nodig. Hierbij is het van uiterst belang dat je gegevens met de grootst mogelijke zorg door ons behandeld worden en dat deze bij ons ook vertrouwd zijn. Met deze privacyverklaring hopen wij je hiermee een duidelijk inzicht te geven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe wij de gestelde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel Privacy wet- en regelgeving naleven.

 

Contactgegevens

Bloomgift gevestigd aan de Legmeerdijk 313 op het bloemenveiling terrein van Royal Flora Holland, 1431 GB Aalsmeer in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bloomgift B.V.
Legmeerdijk 313 (Royal FloraHolland)
1431 GB Aalsmeer
Nederland

Bloomgift B.V. en haar support medewerkers zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, welke klanten zelf geregistreerd hebben in zijn of haar MyBloomgift account. Onze klantenservice is elke werkdag van 08:30 uur tot 17:30 uur te bereiken via: support@bloomgift.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Bloomgift verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

o   Voor- en achternaam
o   Geslacht
o   Geboortedatum
o   Geboorteplaats
o   Adresgegevens
o   Bezorgadres
o   Telefoonnummer
o   E-mailadres
o   IP-adres
o   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door MyBloomgift profiel.

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website Bloomgift.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze klantenservice via support@bloomgift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloomgift verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o   Het afhandelen van jouw betaling
o   Verzenden van onze nieuwsbrief
o   Je de mogelijkheid te bieden een MyBloomgift account aan te maken
o   Om bloemen of planten bij je af jezelf of bij een ander te bezorgen
o   Bloomgift verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bloomgift neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloomgift) tussen zit. Bloomgift gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: NopCommerce, MyParcel, Packs, Intrapost, Hellodialog en Mollie.

 

Bewaartermijn

Bloomgift bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarplicht van 7 jaar welke is opgelegd door de Belastingdienst. Heb jij jezelf online bij ons geregistreerd en heb je een MyBloomgift account, maar heb je binnen twee jaar niets in je account gedaan, dan zal onze klantenservice je een e-mail sturen met de vraag of wij je account moeten beëindigen of dat bij ons geregistreerd wilt blijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bloomgift verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bloomgift blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies

Net als vele andere websites maakt Bloomgift gebruik van Cookies. Wij maken gebruik van noodzakelijke (functionele) en analytische cookies om onze website zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren en om het surfgedrag van onze bezoekers in te schatten. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens via MyBloomgift in te zien, te corrigeren of te door een Bloomgift support medewerker te laten verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw MyBloomgift account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@bloomgift.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Bloomgift zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloomgift neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@bloomgift.nl.

 

Vragen? Contact ons

Heb je naar aanleiding van onze privacy reglement nog vragen of zou je graag een wijziging aan je persoonlijke gegevens willen aanbrengen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice of schrijf ons. Elke werkdag is onze klantenservice bereikbaar van 08:30 uur tot 17:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur.

Bloomgift B.V.
Afdeling Privacy/AVG
Postbus 1346
1430 BH Aalsmeer

E-mailadres: support@bloomgift.nl